سیاست حفظ حریم خصوصیاطلاعاتی که جمع آوری می شوند:

هنگامی که از وب سایت بازدید می کنید، ما ممکن است از شما اطلاعاتی را دریافت کنیم که شامل ای پی اینترنتی و زمان بازدید شما به همراه مدت زمان حضور ارزشمند شما در وب سایت می باشد. و همچنین ما نیز ممکن است از روش های دیگری مانند فناوری کوکی ها، اطلاعات جمع آوری کنیم.

روش های استفاده از اطلاعات شخصی:

اطلاعات بازدید شما ممکن است به منظور پیش بینی، پیشگیری و رفع مشکلات مرتبط با خدمات ما استفاده شود. همچنین، ممکن است به منظور ارائه خدمات بهتر به شما، استفاده شود.

اطلاعات به شخص ثالث منتقل نخواهد شد:

ما اطلاعات شخصی شما را به هیچ شخص ثالثی منتقل نخواهیم کرد، مگر اینکه برای ارائه خدمات مورد نیاز باشد. ما نیز می توانیم اطلاعات شما را به دستگاه هایی که از آن خدمات ما استفاده می کنند، منتقل کنیم. این اطلاعات محدود به بازدید شما از وب سایت می باشد و شامل سرویس های این شرکت نمی گردد.

اطلاعات شخصی در امان خواهد بود:

ما از تکنولوژی های متنوعی برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما استفاده می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که اطلاعات بازدید شما از وب سایت توسط الگوریتم های مشخص تنها در جهت بهبود خدمات ما به شما استفاده خواهد شد. 

لطفا در صورت هر گونه ابهام با ما تماس بگیرید.